Recomplex Egyesülés

Merre tovább gyártói felelősség?
Új csomagoláshasznosítási célkitűzések az EU-ban

How is Extended Producer’s Responsibility progressing?
New Packaging Recovery and Recycling Targets in the EU

Szakmai konferencia a RECOMPLEX Egyesülés szervezésében --•-- Professional Conference organised by RECOMPLEX

 

 

Ismerje meg, milyen kötelezettségek várnak Önre és az országra 2015-től! Tudjon meg többet a kiterjesztett gyártói felelősség elvéről, amely a jövőben még erősebben érvényesülhet Európában!

Az EU-ban jelenleg zajlik a Csomagolás és csomagolási hulladék irányelv felülvizsgálata, Magyarországon azonban csak keveset tudhatunk a szakmai eszmecseréről. A tét, hogy 2015-től milyen hasznosítási célkitűzéseket kell teljesíteni:

  • a papír, a műanyag, az üveg és a fém mekkora arányát kell majd hasznosítani?
  • milyen egységes módszert vezethetnek be a hasznosítás igazolására?
  • hogyan teljesíthetik a hasznosítási előírásokat a cégek?

Get to know your obligations and the recycling targets of Hungary valid from 2015! Inform yourself about the role of Extended Producer’s Responsibility which can be stronger in Europe in the future.

The review of Packaging and Packaging Waste Directive is in progress in the EU, but in Hungary the professional audience is not very well informed about the debate. The stake is what kind of recycling targets should be achieved from 2015:

  • Which proportion of paper, plastic, glass and metal have to be recycled?
  • What kind of standardized method can be introduced to verify recycling?
  • How the companies can comply with the recycling regulations?

 

 

Időpont és helyszín:

 

Időpont: 2014. április 1., 9 óra
Helyszín: Hotel Benczúr,
1068 Budapest, Benczúr u. 35.
Date and venue:

 

Date: 1 April 2014, 9:00
Venue: Hotel Benczúr,
1068 Budapest, Benczúr street 35.

 

 

Együttműködő partnerek --•-- Cooperating partners: